Laps käib lasteaias
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2016/2017 õ-a

ME ELAME LÄÄNEMERE ÄÄRES

1.  Laps õpib tundma vett elukeskkonnana, sellega seotud loodus-, sotsiaalset- ja tehiskeskkonda, mõistab puhta vee tähtsust inimestele, loomadele ja taimedele.

2. Lapsevanema ja lasteaia personali koostöö toetab lapse individuaalsust, huvisid ja tegutsemistahet ümbritseva keskkonna mõistmisel ja avastamisel.

3. Lasteaia töötaja on avatud kaasaegsetele pedagoogolistele meetoditele ja rakendab neid õppe- ja kasvatusprotsessis.