Laps käib lasteaias
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2019/2020 õ-a

Meeled on aknaks keskkonna avastamisel.

1.
Kasutades erinevaid meeli ja vahendeid laps:
oskab uurida, õppida, avastada, omandab tööoskusi ja üksteisega arvestamist;
väärtustab ümbritsevat elu/keskkonda, omandab uusi teadmisi loodushoiust ja taaskasutamisest.


2.
Lasteaia ja kodu koostöö on toeks lapse keskkonna avastamisel ja loodust hoidva suhtumise kujundamisel.


3.
Lasteaia töötaja on aktiivne eeskuju looduse hoimisel ja loov rakendama erinevaid meeli ja vahendeid tegevustes lastega.