Laps käib lasteaias
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2017/2018 õ-a

MINU KODU EESTIMAA

1.  Laps õpib tundma ja väärtustama Eestit (loodust, ajalugu, kultuuri).

2. Lasteaia ja kodu koostöö on toeks Eesti kultuuri traditsioonide ja väärtuste tutvustamisel.

3. Lasteaia töötaja on loov, avatud ja õpihimuline väärtustamaks Eesti kultuuri ja traditsioone.