Lasteaeda tulek
Lapse lasteaeda astumisel palume lapsevanemal täita ja edastada direktorile avaldus
 

Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine.

Koostöö aluseks on pere avatud suhtlemine õpetajatega ning positiivne suhtumine lapse rühmakaaslastesse. Soovitav on vestelda õpetajatega pere tavadest ja kasvatuspõhimõtetest, lapse individuaalsetest iseärasustest, ootustest lasteasutusele ja muust lapsele olulisest, mis aitaks lapse kohanemisele kaasa.

Palume lasteaeda tulekul kaasa võtta lapsele vahetusjalanõud. Lapse kapis võiksid olla ka vahetusriided, kamm ja taskurätikud. Kui laps kasutab veel mähkmeid, peaksid kapis olema ka vahetusmähkmed.