Lasteaiast lahkumine
Lasteaiast väljaarvamine


Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. 
Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ühe kuu jooksul arvel märgitud maksetähtajast, teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteaiast välja.

Avalduse leiad siit: