Loodusharidus
Keskkonnahariduse meeskonda kuuluvad:
  • Katrin Rasina -direktor;
  • Terje Rohtma - õppealajuhataja;
  • Eve Tommula- vanemõpetaja;
  • Ülle Andema -õpetaja;
  • Kätlin Tints - õpetaja;
  • Lembe Soosaar - õpetaja;
  • Lydia Vunder - õpetaja;
  • Margot Lõhmus-õpetaja;
  • Kaia Ubar -õpetaja;
  • Lilia Tommula - õpetaja abi.

 

Keskkonnahariduse töögrupi TEGEVUSKAVA

2016/2017 õ-a.

 

KUU

TEGEVUS

SEPTEMBER
VARASÜGIS MERE ÄÄRES JA MEREL/MERES
 

01.09. TEREPÄEV - mullipidu, aastateema "Meri ja vesi" tutvustamine.
ÕUESÕPE /  VARASÜGISESED HÄÄLED
• õpime õues mängides;
• õuesõppe tegevused- kodukoha loomad, linnud, taimed, seened, putukad, ilmastik.

 LIIKLUS MÖÖDA MAAD JA MERD
• liiklusmärgid maal ja merel;
• liikumine lasteaias, lasteaia ümbruses, tänaval ja rattaga liikumisväljakul;
• sõidukid maal ja merel;
• ohutus, turvalisus, helkuri/turvavestide kasutamine;

 Väljasõit Muraste Looduskooli 05.09.-08.09. 5-7 aastased lapsed (KIK)
14.09. kohtumine Eesti Kaitseväe miinituukriga

MIHKLIPÄEVA laat - ühisüritus peredega

OKTOOBER
SÜGIS MERE ÄÄRES JA MEREL/MERES
 

Leivanädal

Rühmaväljakute riisumine- korrastamine koos lastega- kuu jooksul

  ÕUESÕPE
• õpime õues mängides;
• aastaajad: nende vaheldumine ja sellega seotud muudatused- sügis;
• liikumismängud õues, rattasõidu harjutamine.

11.10.-14.10. MTÜ Nõmme Loodusmaja juhtimisel rabamatk Pääsküla rabas, 5-7 aastased lapsed (KIK)

Näitus FANTAASIANÄITUS "Läänemeri ja mere kaldal" mereteemalised pildid ja meisterdused

NOVEMBER
HILISSÜGIS MERE ÄÄRES JA MEREL/MERES
 


 • Hingedepäev ja hingedeaeg 02.11

Isadepäevale pühendatud PEREPIDU*

 Poiste nädal, mereteemaline poistepidu saalis
 
 Mardi- ja kadripäeva tähistamine kübara ja kaabu peoga õues 25.11.

• jõulukaartide valmistamine- müük Kännukuke raamatukogus (iga rühm 10 kaarti)

DETSEMBER
JÕULUD, JÕULUD!


 

Advendi-õhtud saalis (28.11., 05.12., 12.12.)
Advendihommik saalis 19.12.

19.12. laste jõulupidu õues (jõuluvana hobuvankril)

   ÕUESÕPE
• õpime õues mängides;
• ilmastik, erinevad ilmastikunähtused;
• vee erinevad olekud.
  

JAANUAR
MEREMUINASJUTT
   

"Tere, uus aasta" 02.01. uue aasta saabumise tähistamine õues koos säraküünalde ja tordivulkaanidega.

Mereteemalised muinasjutud ja muistendid;

ÕUESÕPE
• katsed lume ja jääga;
• kelgutamine;
• lumeskulptuuride valmistamine;
• tuule ja valguse jõud;
• talvele iseloomulikud tunnused, tegevused;
• ohutus talvisel ajal.
 

Veebruar
TALV MERE ÄÄRES JA MEREL/MERES

 ÕUESÕPE
• katsed lume ja jääga;
• ilmavaatlustabeli koostamine ja täitmine;

• 06.02. luulekonkurss saalis "Veeteemaline luule";
• Hädaabinumbri 112 meisterdamine lumest ja lumele;
• SÕBRAPÄEV - mänguhommik naaberrühmaga
• VASTLAPÄEV
• EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEV 
 
Registreerimine „TERE KEVAD“ programmis osalemiseks

Märts
 VARAKEVAD MERE ÄÄRES
 JA MEREL/MERES

 ÕUESÕPE
• õpime õues mängides;
• kevadvete hääled, värvus, lõhn jm- avastamine meelte abil;
• liikumismängud;
• vee ja valguse mõju taimedele – SEEMNETE KÜLVAMINE

KEVADE ALGUS

Kevade märkide otsimine, vaatlusandmete edastamine „TERE KEVAD 2016“ meeskonnale

LASTEAIA 47. SÜNNIPÄEV
Teatrinädal 27.03.-31.03. Vanema rühma etendus ja lasteaia töötajate etendus.
 

Aprill
KEVAD MERE ÄÄRES
JA MEREL/MERES

ÕUESÕPE
• vee ringkäik looduses;
• kevadele iseloomulikud tunnused ja tegevused, kevade märkide otsimine loodusest
•seemnete külvamine, pilvede ja veelompide vaatlus jm;
 
01.04. naljapäev 
06.04. 6-7 aastaste mereteemaline kevadkarneval saalis.

12.04. ÕUESÕPPEPÄEV
Orienteerumismäng "Aarete jaht" lasteaia õpperajal
Sõimerühmade õuesõppepäev koos sõpruslasteaedadega 13.04.

 

Mai
HILISKEVAD MERE ÄÄRES
JA MEREL/MERES

HOOGTÖÖPÄEV koos peredega
 ÕUESÕPE
• õpime õues mängides;
• vee vajalikkus looduses;
• putukate erinevad elupaigad ja eluviisid
*kevadele iseloomulikud tunnused/tegevused
• vee, soojuse ja valguse mõju taimedele – TAIMEDE ISTUTAMINE

liikumismängud

• Tüdrukute nädal tüdrukute peoga
EMADEPÄEV – perepeod

Väljasõidud / ekskursioonid

Juuni,

Juuli,

August
SUVI MERE ÄÄRES
JA MEREL/MERES

 

LASTEKAITSEPÄEVA tähistamine
JAANIPÄEV – aasta valgeima aja tähistamine

ÕUESÕPE
• suvele iseloomulikud tunnused ja tegevused
• meri, mere hääled, loodus mere kaldal.
• õpime õues mängides;
• ilmastik, erinevad ilmastikunähtused;
• valguse, temperatuuri, vee, õhu ja toitainete tähtsus taimedele ja loomadele.

 * koos lastevanematega või personali üritus
 

·    õuesõppe tegevused ja õppekäigud aastaringselt