Tervisedendus

Tallinna Lasteaed Kiikhobu liitus Tervist Edenevate Lasteaedade võrgustikuga 24.05.2011.a

Tervisemeeskonda kuuluvad:

  • Kaia Ubar -õpetaja 
  • Katrin Rasina-  direktor
  • Terje Rohtma – õppealajuhataja
  • Maire Mill - õpetaja
  • Pille Nevski - õpetaja
  • Mare Kannelmäe - õpetaja
  • Ingrid Remmelkoor - õpetaja assistent
  • Liina Lobjakas - õpetaja


Terviseedenduse töögrupi tegevus kajastub lasteaia 2020/2021 õppeaasta tegevuskavas.