Tervisedendus

Tallinna Lasteaed Kiikhobu liitus Tervist Edenevate Lasteaedade võrgustikuga 24.05.2011.a

Tervisemeeskonda kuuluvad:

  • Eva-Riin Rückenberg– õpetaja, tervisemeeskonna juht
  • Katrin Rasina-  direktor
  • Terje Rohtma – õppealajuhataja
  • Maire Grass - liikumisõpetaja
  • Kadri Aidak -õpetaja
  • Sirje Saks - õpetaja
  • Teele Tiigi - õpetaja
  • Ingrid Remmelkoor - õpetaja assistent


Terviseedenduse töögrupi tegevus kajastub lasteaia 2017/2018 õppeaasta tegevuskavas.