Tervisedendus

Tallinna Lasteaed Kiikhobu liitus Tervist Edenevate Lasteaedade võrgustikuga 24.05.2011.a

Tervisemeeskonda kuuluvad:

  • Pille Nevski– õpetaja, tervisemeeskonna juht
  • Katrin Rasina-  direktor
  • Terje Rohtma – õppealajuhataja
  • Maire Grass - liikumisõpetaja
  • Kadri Aidak -õpetaja
  • Sirje Saks - õpetaja
  • Nele Rosenberg - õpetaja
  • Eva-Riin Rückenberg - õpetaja
  • Ingrid Remmelkoor - õpetaja assistent


TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA II POOLAASTAL 2016/2017 õ.-a.-l

Kuu

Tegevus

JAANUAR

Talvemuinasjutt
Hommikuvõimlemine 1X nädalas
Õuesõpe
Lumeskulptuuride ehitamine, kelgutamine, tegevused.

VEEBRUAR

Hõissa, vastlad
Hommikvõimlemine 1X nädalas
Õuesõpe
10.02. kell 19.00 keegel personalile
15.02.-19.02. sõbranädal, sõbrapäeva tähistamine sõbrarühmaga 
28.02. vastlapäeva tähistamine koos Arte Gümnaasiumi I klassiga1

MÄRTS

Vetevulin varakevades
Õuesõpe
Lasteaia sünnipäeva üritused
Ponisõit õuealal
 

APRILL

Vetevulin kevades
Hommikvõimlemine 1X nädalas
Õuesõpe / liikumine väljas
Liiklusväljaku kasutamine graafiku alusel
 06.04. mereteemaline karneval kooliminevatele lastele - 50 päeva lõpupeoni.
12.04. õuesõppepäev
13.04. sõimerühmade õuesõppepäev koos külalistega
17.04.-21.04. südamenädal
20.04. jüriööjooks peredega ja piknik
28.04. rahvastepalli võistlus Kiikhobu karikale kooliminevate lastele  

MAI

Vihmasabin hiliskevades
Hommikvõimlemine 1X nädalas
Õuesõpe
Liiklusväljaku kasutamine graafiku alusel
15.05.-19.05 tervisenädala koos spordipäevadega
Arte välejalg

JUUNI, JUULI, AUGUST Merekohin suves
Õuesõpe
Lastekaitsepäev
Jaanipäev
Päike, õhk ja vesi - need me sõbrad kolmekesi