Rühmad
Mõmmid
 
Laste vanus
 2 - 3 a
Õpetajad:

Kätlin Unt
Raine Makstin

Õpetaja abi:
Ceroly Ismerin
  Rühma telefon: 56166753 


Naksitrallid
 
Laste vanus
2 - 3 a.
Õpetaja:
Õpetaja assistent:
Eve Tommula
Ingrid Remmelkoor
Õpetaja abi:

Rühma telefon 
Lilia Tommula

53725360

Mikud-Mannid
 
Laste vanus
3 - 4  a.
Õpetajad:
Ülle Andema
Kaia Ubar
 Õpetaja abi:
Urve Remmelkoor
   Rühma telefon : 56312800  e-post: mommideryhm@mail.ee 

Sipsik
 
Laste vanus
4 - 5 a.
Õpetajad:
Lembe Soosaar
Maire Mill
Õpetaja abi:
 Helle Põder
 Rühma telefon: 58775508

Pätud
 
Laste vanus
5 - 6 a.
Õpetajad:
Margot Lõhmus
Lydia Vunder
Õpetaja abi:
Marika Veitmaa
  Rühma telefon:58407004     e-post: lapsed13@gmail.com

Päikesejänku
 
Laste vanus
1,5 - 3 a.

Õpetajad:

 

Katrin Rajamets
Liina Lobjakas

 

Õpetaja abi:
Marje Tikka
  Rühma telefon :  53770767 e-post: paikesejanku19@gmail.com 

Katid - Matid
 
Laste vanus
6 - 7 a.
Õpetajad:
Eva-Riin Rückenberg
Pille Nevski
Õpetaja abi:
Aira Luup

 Rühma telefon: 55574800  e-post: katidjamatid@gmail.com


Krõll
 
Laste vanus
3 - 4 a. 
Õpetajad:
Eha Pimpernel 
Virve Sepp
Õpetaja abi:
Aire Tomberg

  Rühma telefon: 51901351 e-post: Krolliryhm@outlook.com

 


Tembu Vembu
 
Laste vanus
6 - 7 a.

Õpetajad:

 

Stella Hinrikus

 Jana Shebin

Õpetaja abi:
Viivi Kossas
Rühma telefon:
56313953

Muumid
 
Laste vanus
2 - 7 a.
Õpetajad:
Maive Edovald
Kadri Aidak
Õpetaja abi:
Küllike Paabo

  Rühma telefon : 56072710


Pailaps
 
Laste vanus
2 - 7 a.
Õpetajad:
Marika Liivlaid
Mare Kannelmäe
Õpetaja abi:
Ene Kuhi

  Rühma telefon : 53537236 e-post: pai-laps@hotmail.com

                                 


 
 
 
 Muusikaõpetajad

  : 

 

Lilian Kitsing - tunnid esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Rühmad-Pailaps, Muumid, Tembu-Vembu, Mõmmi, Pätud, Kati-Mati, Mikud-Mannid, Krõll.

Ene Koppel - tunnid kolmapäev ja neljapäev. Rühmad- Päikesejänku,  Naksitrallid, Sipsik.

 

   

 
 
 
 Liikumisõpetaja:
Külli Kariste
  Rühmad: Sipsik, Pätu, Tembu-Vembu, Kati-Mati, Pailaste ja Muumide 4 -7 aastased

 
 
 
Logopeed:

 Helje Möller   
e-post
helje.moller@kiikhobu.ee
  Kolmapäev ja neljapäev kell 8.00-13.30 

   
 Abistav personal

            
             Krista Tetsmann
             Eero Tempel
              

 

 

   
Tallinna Lasteaias Kiikhobu on vastavalt Koolieelse Lasteasutuse Seadusele  moodustatud -
• sõimerühmad- kuni kolmeaastastele lastele;
• lasteaiarühmad-
o noorem rühm- kolme- kuni viieaastastele lastele;
o keskmine rühm- viie- kuni kuueaastastele lastele;
o vanem rühm- kuue- kuni seitsmeaastastele lastele;
o liitrühm- kahe- kuni seitsmeaastastele lastele.
Vastavalt konkreetsele õppeaastale, moodustatakse kas 2 või 3 ühevanuselist rühma.
Lasteaias töötab 12 rühma.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.