Rühmad
Mõmmid
 
Laste vanus
 2 - 3 a
Õpetajad:

Sirje Saks
Lembe Soosaar

Õpetaja abi:
Saale Sams
  Rühma telefon: 58775508 e-post: mommid947@gmail.com 


Naksitrallid
 
Laste vanus
5 - 6 a.
Õpetaja:
Õpetaja assistent:
Eve Tommula
Ingrid Remmelkoor
Õpetaja abi:

Rühma telefon 
Lilia Tommula

53727872

Mikud-Mannid
 
Laste vanus
1,5 - 3  a.
Õpetajad:
Ülle Andema
Kaia Ubar
 Õpetaja abi:
Urve Remmelkoor
   Rühma telefon : 56312800  e-post: mommideryhm@mail.ee 

Sipsik
 
Laste vanus
6 - 7 a.
Õpetajad:
Kätlin Tints
Raine Makstin
Õpetaja abi:
 Helle-Mai-Britt Meigo
 Rühma telefon: 56108805

Pätud
 
Laste vanus
3 - 4 a.
Õpetajad:
Margot Lõhmus
Lydia Vunder
Õpetaja abi:
Marika Veitmaa
  Rühma telefon:58407004     e-post: lapsed13@gmail.com

Päikesejänku
 
Laste vanus
5 - 6 a.
Õpetaja:
Õpetaja assistent:

 

Marje Reits
Tiia Viksi

 

Õpetaja abi:
Kätlin Kirspuu
  Rühma telefon : 56779369

Katid - Matid
 
Laste vanus
4 - 5 a.
Õpetajad:
Eva-Riin Rückenberg
Teele Tiigi
Õpetaja abi:
Aira Luup

 Rühma telefon: 55574800  e-post: katidjamatid@gmail.com


Krõll
 
Laste vanus
6 - 7 a. 
Õpetajad:
Eha Pimpernel 
Virve Sepp
Õpetaja abi:
Aire Tomberg

  Rühma telefon: 51901351 e-post: Krolliryhm@outlook.com

 


Tembu Vembu
 
Laste vanus
4 - 5 a.

Õpetajad:

 

Stella Hinrikus

 Jana Shebin

Õpetaja abi:
Viivi Kossas
Rühma telefon:
54597199

Muumid
 
Laste vanus
2 - 7 a.
Õpetajad:
Maive Edovald
Kadri Aidak
Õpetaja abi:
Küllike Paabo

  Rühma telefon : 56072710


Pailaps
 
Laste vanus
2 - 7 a.
Õpetajad:
Marika Liivlaid
Mare Kannelmäe
Õpetaja abi:
Ene Kuhi

  Rühma telefon : 53537236 e-post: pai-laps@hotmail.com

                                 


 
 
 
 Muusikaõpetajad

  : 

 

Lilian Kitsing - tunnid teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede. Rühmad-Pailaps, Muumid, Tembu-Vembu, Krõll, Pätud, Kati-Mati, Päikesejänku, Naksitrallid.

Ene Koppel - tunnid esmaspäev ja kolmapäev. Rühmad- Mõmmi,  Mikud-Mannid, Sipsik.

 

   

 
 
 
 Liikumisõpetaja:
Maire Grass
  Rühmad: Pätud, Sipsik, Päikesejänku, Naksitrallid, Tembu-Vembu, Kati-Mati, Pailaste ja Muumide 3 -7 aastased

 
 
 
Logopeed:

 Helje Möller    e.mail:   helje.moller@gmail.com
  Teisipäev ja kolmapäev kell 8.00-13.30  Rühmad: Pätu; Muumid; Naksitrall; Mõmmi; Sipsik; Päikesejänku.

   
 Abistav personal

            
             Krista Tetsmann
             Eero Tempel
              

 

 

   
Tallinna Lasteaias Kiikhobu on vastavalt Koolieelse Lasteasutuse Seadusele  moodustatud -
• sõimerühmad- kuni kolmeaastastele lastele;
• lasteaiarühmad-
o noorem rühm- kolme- kuni viieaastastele lastele;
o keskmine rühm- viie- kuni kuueaastastele lastele;
o vanem rühm- kuue- kuni seitsmeaastastele lastele;
o liitrühm- kahe- kuni seitsmeaastastele lastele.
Vastavalt konkreetsele õppeaastale, moodustatakse kas 2 või 3 ühevanuselist rühma.
Lasteaias töötab 12 rühma.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.