Tere tulemast!


Oleme munitsipaallasteaed, kus on 3 sõime-, 2 liit- ja 6 tavarühma.  Lasteaia tugevuseks on eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.
Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.
Lasteaed lööb kaasa programmis "Märka ja aita".


Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 11-rühmaline, millest 10 rühma on avatud 7.30 - 18.00; valverühm töötab 7.00 - 19.00  
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.


Jaanuaris on valverühm Katid-Matid, õuepoolne välisuks, kood 5.
Veebruaris on valverühm Pätu, õuepoolne välisuks, kood 3.
Märtsis on valverühm Muumid, poepoolne välisuks, kood 4
Aprillis on valverühm Pailaps, poepoolne välisuks, kood 3
UUDISED
Lasteaia juhtkonnal on uued e-posti aadressid. Palun vaadake kontaktide alt.


Alates 01.01.2020 on vanemate poolt kaetava osa määr lasteaias 71,25 eurot, Tallinna Haridusameti juhataja 31.12.2019 käskkiri nr HA-4/78.

Koos advendikontsertidega toimus lasteaias heategevuslik piparkoogimüük. Piparkooke olid lapsed ja õpetajad koos küpsetanud ja kaunistanud. Piparkoogimüügist laekus kokku tulu 132,17 eurot, mille kandsime heategevusprogrammile "Märka ja aita". Aitäh, et aitad aidata!


Osalemine Erasmus+ projektis "A Little Antenna" (2018-1-SKO1-KA229-046288)
Alates oktoobrist 2018 on Tallinna Lasteaed Kiikhobu osalenud ERASMUS+ projektis „A Little Antenna“ koos lasteaedadega Slovakkiast ja Tšehhist. Projekti eesmärgiks on laste keskkonnaalaste teadmiste suurendamine. Juunis 2019 külastati projekti raames Slovakkia lasteaeda ja nüüd tutvuti Tšehhi lasteaia tegevusega.
   
Aasta projektis osalemist on olnud väga sisutihe. Lapsed on tegelenud aianduse saladuste avastamisega (seemnete külvamine ja taimede kasvatamine, saagi koristamine ja sellest toidu valmistamine, õueala korrastamine koostöös lastevanematega). On kogutud teadmisi prügi sorteerimise vajalikkusest . Seeläbi  on lapsed õppinud mõistma, et iga inimese panus on oluline looduskeskkonna säilimisel. Nii õpetajad kui lapsed on saanud uusi teadmisi teistest riikidest. Projektis osalevad lasteaiad on vahetanud kogemusi kunstitegevuse valdkonnas, parandanud inglise keele ja IKT-oskusi.
25. – 29. novembril toimus teine projektikohtumine Tšehhis. Lysá  nad Labem´i lasteaed „Draček“ asub Praha lähistel, Keila suuruses linnas. Rongiühendus Prahaga on väga hea. Kuna kohtumine leidis aset jõulude eel, tutvustati meile eelkõige kohalikke pühade traditsioone. Esimesel päeval tutvusime lasteaia kollektiivi ja lastevanematega.  Visiidil linnavalitsusse vahetasime kogemusi meeri  ja kohaliku haridusosakonna juhiga. Tõdesime, et lasteaiaõpetajate mured ja rõõmud on projekti kõigis partnerriikides sarnased. Tundsime veidi kadedust väga avarate ja kvaliteetselt sisustatud rühmaruumide üle. Meie oludega sarnanev lastesumm rühmas  mahub seal mõnusalt tegutsema  ja  ennast väga lahedalt tundma.  Ka  väikese õueala mängu- ja õppevahendite valik oli muljetavaldav. Tore oli kogeda, et lasteaia hoov on väga populaarne perepidude läbiviimise paik. Kohalikke traditsioone järgides olid olemas nii palkidest aiamööbel lasteaia 50 lapse ja nende vanemate võõrustamiseks, väliahi liha küpsetamiseks ning maakividest leivaahi. Seejuures ei saa märkimata jätta lasteaia asukohta tihedalt asustatud eramajade rajoonis.
Seoses jõulutraditsioonide tutvustamisega saime osaleda kunstiga seotud õppetegevustes ja ERASMUS+ päeva peol, kuhu olid kutsutud kõik lapsevanemad ja kohalik meedia. Õues toimunud üritusel ehtis iga partnerriigi lasteaed ühe kuusetaime kaasatoodud traditsiooniliste jõuluehetega. Meie meeskonna jõulupuu pakkus rohkelt uudistamist, kuna lisaks traditsioonilistele ehetele kasutasime taaskasutusmaterjalist ja laste poolt valmistatud ehteid. Lapsed esinesid jõululaulude- ning tantsudega. Peale kontserti toimus vanematele ja lastele piknik. Õhtuhämaruses süüdati küünlalaternad ja lülitati sisse elektrilised välisdekoratsioonid.
Meile korraldati ka ekskursioone . Tutvusime kohalike vaatamisväärsustega barokiajastu väikelinnas ja selle ümbruses. Samuti külastasime pealinna Prahat.
Oli väga tore ja kogemusterohke reis. 2020 a juunis ootame projekti partnerlasteaedade meeskondi külla Tallinnasse, tutvuma Kiikhobu lasteaiaga ning eluga Eestis.


    


Tekst õpetaja Eve Tommula.


                   

                                        
               
Meie asukoht:
Vaata suuremalt