Tere tulemast!

Oleme munitsipaallasteaed, kus on 2 sõime-, 3 liit- ja 6 tavarühma.  Lasteaia tugevuseks on eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.
Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.
Lasteaed lööb kaasa programmis "Märka ja aita".


Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 11-rühmaline.
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.

2021/22 õppeaastal jätkame õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimisel rühmapõhiselt katsetusi projektõppe-meetodil, kus laps väärtustab ümbritsevat keskkonda, omandab tööoskusi ja üksteisega arvestamist.


Kui valverühm ei viibi Teie tuleku ajal õues, palun helistage mänguväljakute poolset uksekella VALVERÜHM.


UUDISED


Lumekujude konkurss
Lepistiku lasteaed kutsus kõiki Tallinna lasteaedasid osalema "Lumekujude konkursil" Osalesime meiegi. Aitäh Muumide rühma ja Pailapse rühma lastele, kes meisterdasid õues ägedaid lumeloomi.
Kiikhobu lasteaeda saatsime konkursile esindama Pailapse rühma lumeoravad, kes ronivad mööda puutüve ning on seltsiks päris oravatele, kes lasteaia õuealal aktiivselt toimetavad.


 


Jaanuar - tervisliku toitumise kuu
Jaanuar on tervisliku toitumise kuu. Käsitleme seda teemat meiegi ning seoses sellega kutsume Mustamäe lasteaedasid liituma meie projektiga koostada üheskoos väikene kokaraamat, kus rühmad erinevatest Mustamäe lasteaedadest jagavad retsepte tervislikest toitudest. Valminud kokaraamatut jagame kindlasti kõikide raamatu valmimisele kaasa aidanud lasteaedadega.
Lõbusat kokkamist!Head uut aastat!
Täna 03.01.2022 tervitasime õues uut aastat koos naksitrallidega. Muhv, Sammalhabe ja Kingpool tutvustasid ennast lastele, näitasid raamatut "Naksitrallid" ning rääkisid sellest, miks ja kuidas tuleks talvel linde toita, miks õues ei ole vaja lund süüa, kuidas tähistatakse uue aasta saabumist. Sai pauku ja sära!


Rahulikku neljandat adventi ja saabuvat jõuluaega!

Päästeameti koolitusprojekt „Tulest targem“


16. detsembril osalesid Sipsiku, Pailaste ja Mummide rühmade koolieelikud Päästeameti projektis „Tulest targem”. Lasteaia õuele sõitsid tuletõrjeautoga Nõmme Päästekomando päästjad ning  üheskoos arutleti tuleohutuse teemadel. Lapsed said teadmisi tulekahju tekkepõhjustest, kuidas tulekahju korral käituda, kuidas kasutada õigesti suitsuandurit ning tutvuti päästevarustuse ja -tehnikaga. Lapsed said Päästeametilt lahendamiseks ka tuleohutusalased töölehed. 
Aitäh Nõmme Päästekomando meeskonnale!


Rõõmurohket kolmandat adventi!

III advendihommikul vaatasid rühmades lapsed teiste rühmade advendiaja videotervitusi. Hommikul kõlas lasteaia koridoris ka jõulumuusika, mis kõiki lasteaeda tulevaid lapsi meeleolukalt tervitas.Talvist teist adventi!
Teise advendi saabumise puhul saime suuremate lastega hetkeks õues kokku, et üheskoos päkapikutantse tantsida. 


Ilusat esimest adventi!

Esimese advendi saabumise puhul saime kõik õues kokku. Jõululauluga esinesid õpetajad. Kõik said kaasa laulda ja kellukesi tilistada. Hoov sai helinat täis ning saabunud lumi tekitas jõulutunnet veelgi enam.
Kükitades tugevaks ja targaks!

Võtsime reedel, 26.novembril osa ülelinnalise spordihommiku suurest väljakutsest „Kükitades tugevaks ja targaks!“. Kokku tegi lasteaias kükke 79 inimest ning tehti 1779 kükki. Kadrisandid käisid külas!

Täna, 24.novembril käisid lasteaias ringi kadrisandid ja jagasid häid soove - lapseõnne, tervist, rahaõnne. Kadrisandid jätsid igasse rühma ka õnneoad, et järgmisel aastal jätkuks ikka rõõmu ja headust!Uus liiklusväljak lasteaia hoovil!

Tallinna linna, Transpordiameti ja linnaosa kingitusena sai Kiikhobu lasteaed ohutu liiklemise õppimiseks liiklusmärkide komplekti, mis võimaldab luua lasteaia õuealale väikese liikluslinnaku. Samuti jooniti meie õuele liikumis- ja liiklemisrajad, värskenduse sai ka juba olemasolev liikumisväljak.
Tänu uutele liiklusmärkidele ja teekattemärgistusele saavad lapsed harjutada liikumis- ja liiklemisreegleid jalakäijatena ning praktilisi sõiduoskusi tõuke- või jalgrattal.
Suur aitäh Mustamäe Linnaosa Valitsusele, kes uuendas ka lasteaia parklas parkimiskohtade märgistust! Elevus Kiikhobu lasteaia õuel 23. septembril

Üle pika aja sai taaskord toimuda Tallinna Lasteaias Kiikhobu mihklipäeva sügislaat. Laat toimus lasteaia õuel ning ka ilmataat soosis meie üritust.

Laadal oli igal rühmal oma müügiletike, kuhu lapsevanemad olid toonud müügiks laadakaupa. Kaubaks olid erinevad küpsetised, keedised, mahlad, aiasaadused, käsitöö, mänguasjad jm.

Tõdesime, et meie lasteaias on väga usinad, nutikad ja osavad lapsevanemad – müügiletid olid kirevad ning tühjenesid üsna kiiresti, söögid-joogid olid väga maitsvad ning mänguasjad ja muu käsitöö äärmiselt huvipakkuvad.

Laadalt saadud tulust andis iga rühm omapoolse väikese panuse heategevusprogrammi „Märka ja Aita“ toetuseks.

Kiikhobu lasteaias kasvatatakse juba mitmendat aastat kõrvitsaid. Sel aastal jäi kõrvitsasaak kahjuks kasinaks, kuid üks õnnelik Kiikhobu kõrvits leidis siiski endale laadal uue omaniku ja nii saime anda lasteaiapoolse väikese lisapanuse „Märka ja Aita“ programmi. Kokku annetasime "Märka ja Aita" heategevusprogrammile 60 eurot.

Aitäh kõikidele lapsevanematele, õpetajatele, õpetaja abidele ja lastele, tänu kellele meie laadapäev õnnestuda sai!
Liikumine teeb tuju heaks!

Käesolev õppeaasta on Tallinnas pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile, september on nimetatud liikumiskuuks. Rõõmuga liigume meiegi Kiikhobu lasteaias. Sel nädalal (28.09.-30.09.) on kõigil aiarühmadel spordipäevad ning lapsed proovivad osavust ja kiirust Pipi juhendamisel erinevatel spordialadel: jooksevad staadionil, viskavad palli (kaugust või täpsust), hüppavad kõrgust ja hoota kaugust. Iga laps saab diplomi oma tulemustega, kevadistel spordipäevadel saavad lapsed ennast uuesti samadel aladel proovile panna ning võrrelda oma tulemusi.Terepäev

1. septembril algas uus õppeaasta ka lasteaias. Tähistasime seda õues ühise "Terepäevaga"! Lastele tulid külla Anu, Sipsik ning Pipi.  Lastega koos tehti suurte mullide tegemise katset, tantsiti ja räägiti juttu. Sel õppeaastal on lasteüritustele oodata külla erinevaid raamatutegelasi, nii et jääme huviga ootama! Ilusat uut õppeaastat!
  • Tallinna Lasteaed Kiikhobu Covid-19 tõkestamise plaan
Tallinna haridusasutused on õppeaastaks valmis ka koroonaohuga arvestades. Kriisiplaani näidised ja juhendmaterjalid sündisid haridusameti eestvedamisel ja haridusjuhtide kaasabil ning on kooskõlas linna üldise kriisiplaaniga, mille valmimist koordineerib linna kriisimeeskond.

Tallinna Lasteaed Kiikhobu Covid-19 tõkestamise plaani leiad siit:


  • LAST LASTEAEDA TOOVAT ISIKUT LASTEAIA HOONESSE EI LUBATA.
Kui õpetaja ei viibi Teie tuleku ajal õues, vajutage rühma uksekella ja oodake. Lasteaia töötaja tuleb Teile välisuksele  vastu (viib lapse rühma/toob lapse rühmast). Seda nii hommikuti, lõunasel ajal kui ka õhtuti.


Erasmus+ rahvusvaheline projekt „A Little antenna“ Tallinna Lasteaias Kiikhobu
Perioodil 01.10.2018-30.09.2020 osales Tallinna Lasteaed Kiikhobu koos lasteaedaga Slovakkiast ja  Tšehhist  Erasmus+ projektis „A Little Antenna“. Projekti eesmärgiks oli laste keskkonna-alaste teadmiste rikastamine (teadlikkus keskkonnast meie ümber, sellega seotud probleemidest ja keskkonnakaitsest).  Projekti raames on lapsed külvanud seemneid, kasvatanud ja istutanud taimi ja aiasaadusi, koristanud koos vanematega lasteaedade õuealasid, rääkinud prügi sorteerimise vajalikkusest, õppinud ise prügi sorteerima, uurinud putukaid ja loomi, ehitanud putukahotelli, meisterdanud erinevatest jääkmaterjalidest.  Nad on õppinud paremini tundma looduskeskkonda meie ümber ning mõistma, kuidas iga inimene saab aidata kaasa sellele, et looduskeskkond meie ümber säiliks. Kõiki neid tegevusi saame jätkata ja teadmisi süvendada järgmistel aastatel. Lisaks on lasteaial nüüd suur kasvuhoone, kus järgmisel hooajal aiandusega jätkata.
Õpetajatele on projektis osalemine andnud võimaluse tutvuda kolleegide tööga teistes riikides ja täiendanud IKT-oskusi.  Juunis 2019 külastasid neli meie lasteaia töötajat partnerlasteaeda Slovakkias Rimavska Sobotas ning novembris 2019 külastasid kolm Kiikhobu lasteaia töötajat partnerlasteaeda Tšehhis Lysá nad Labem – Litolis. Külaskäigu raames tutvuti partnerlasteaedade igapäevaeluga – vaadeldi õppetegevusi, osaleti nendes koos lastega, mängiti lastega õues, käidi koos lastega väljasõitudel. Samuti tutvuti kohalike vaatamisväärsustega. Reisidelt saadud kogemusi ja teadmisi on õpetajad jaganud laste, lastevanemate ja kolleegidega.
Selle aasta juunis oleksid partnerlasteaiad pidanud külastama meie Tallinna Lasteaed Kiikhobu, kuid viiruse Covid-19 levik nurjas selle plaani. Oleksime väga tahtnud külalistele tutvustada oma lasteaeda, Tallinna Loomaaeda, Eesti vabaõhumuuseumi, Tallinna vanalinna. Lisaks oli plaanis tutvustada  ägedaid Mustamäe lasteaedu ja kaunist Tallinna linna. Selle asemel toimus kolmas rahvusvaheline kohtumine virtuaalselt, veebikohtumistena, igal hommikul perioodil 22.09.-25.09.2020. Lapsed kohtusid üksteisega veebi vahendusel, tantsisid ja laulsid koos ning esinesid üksteisele, küpsetasid erinevates riikides kaerahelbeküpsiseid, panid kokku riike tutvustavaid puzzlesid ja värvisid erinevate riikide lippe. Tutvustasime oma lasteaeda video vahendusel, jagasime ülevaateid vahepeal läbi viidud keskkonnaalastest tegevustest ning arutlesime hetkeolukorra ja nõuete üle erinevates riikides.

Meil on hea meel, et projektis osalesime  ja loodame, et sellistest rahvusvahelistest projektidest õnnestub meil ka tulevikus osa saada! projektist valmis ka kokkuvõttev TRÜKIS, millega on digitaalselt võimalik tutvuda.                   

                                        
               
Meie asukoht:
Vaata suuremalt