Tere tulemast!


Oleme munitsipaallasteaed, kus on 3 sõime-, 2 liit- ja 6 tavarühma.  Lasteaia tugevuseks on eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.
Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.
Lasteaed lööb kaasa programmis "Märka ja aita".


Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 11-rühmaline.
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.
UUDISED

Rühmad töötavad 7.00 - 19.00.

LAST LASTEAEDA TOOVAT ISIKUT LASTEAIA HOONESSE EI LUBATA.
Kui õpetaja ei viibi Teie tuleku ajal õues, vajutage rühma uksekella ja oodake. Lasteaia töötaja tuleb Teile välisuksele  vastu (viib lapse rühma/toob lapse rühmast). Seda nii hommikuti, lõunasel ajal kui ka õhtuti.

Rühmades toimub hommikuti kõikide laste kraadimine kontaktivaba termomeetriga.


  • Alates 18.05. on lasteaias avatud kõik rühmad. Laste vastuvõtt ja üleandmine jääb toimuma õues või välisuksel, sõltuvalt ilmast. Palume koduseid mänguasju lapsel lasteaeda mitte tuua, välja arvatud kaisukas, mille laps võtab kaissu ainult magamise ajal. Muusikatunnid toimuvad sõltuvalt ilmast oma rühmaruumis või õues. Liikumistunnid toimuvad ilusa ilma korral ja  õues.  Ühisüritusi lastele ega vanematele ei toimu. 

 

  • Kohatasu lasteaias: alates 01.01.2020 on vanemate poolt kaetava osa määr lasteaias 71,25 eurot, Tallinna Haridusameti juhataja 31.12.2019 käskkiri nr HA-4/78. Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 määrusega nr 1 kehtestati lasteaia kohatasu vabastus perioodil 16.03.-31.05.2020.  Lasteaia kohatasu vabastus sel perioodil kehtib kõigile vanematele, mitte ainult Tallinna elanikele.

  • Lapsega kodus koos tegutsemiseks: Eliis keskkonnast leiate meie õpetajate vahvad muusika- ja liikumistunnid. Samuti ideid meisterdamiseks ja jutte kuulamiseks. Õpetajad on sinna otsinud ka internetist erinevate tegevuste ideid.


  • Kiikhobu Lasteaed tähistas 25.03. oma 50. sünnipäeva. Sünnipäeva puhul palusime lastel joonistada lasteaiale kingituseks kaarte. Kaartidest valmis kaunis video (klõpsa sõnal video). Video taustaks kõlab Birgit Sarrapi esituses lugu "Kingitus". Aitäh kõigile heade soovide eest ja suur tänu perekond Sarrapile, kes lubasid lahkelt oma lugu kasutada.                    

                                        
               
Meie asukoht:
Vaata suuremalt