Tere tulemast!
Oleme munitsipaallasteaed, kus on 2 sõime-, 3 liit- ja 7 tavarühma.  Asutuse  eripäraks on  viimasel kümnel aastal olnud eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.
Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga.
Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.
Lasteaed lööb aktiivselt kaasa programmis "Märka ja aita".

Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 12-rühmaline, millest 10 rühma on avatud 7.30 - 18.00; valverühm töötab 7.00 - 19.00  (Muumid või Pailaps). 
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.

 Valverühm on Muumid (poepoolne uks), kood 4.

  

UUDISED
Rühmad perioodil 17.07.-28.07. 
  • Pätu rühmaruumis MõmmideMikkude-Mannide ja Kati-Mati rühmade lapsed ning Liivaku Lasteaia sõimelapsed ja Lepistiku Lasteaia sõimelaps. Palume siseneda Grossi poe poolsest välisuksest ja anda Muumide rühma uksekella nr 4. Palume siseõuepoolset välisust mitte kasutada.

 

  • Krõlli, Tembu-Vembu (Tembu-Vembu rühma lapsed kasutavad oma kappe ja voodeid), Naksitrallide ja Päikesejänku rühma lapsed Krõlli rühmaruumis, poepoolne välisuks kood 7.

 

  • Muumide, Pailapse, Tupsude, Pätu, Kati-Mati ja Sipsiku rühmade lapsed ning Liivaku Lasteaia aialapsed Muumide rühmaruumis, poepoolne välisuks, kood 4.

Kui mõnes rühmas on lapsi koos väga palju, teeme korralduses vastavalt vajadusele jooksvalt muudatusi. 


Alates 10.07.2017 on lapse toidukulu päevamaksumus sõimerühmas 1,80 eurot ja aiarühmas 2,10 eurot.


Sügislaat toimub 07.09. algusega kell 16.30 kas lasteaia õuealal või saalis, olenevalt ilmast.
     


      

                   
               
Meie asukoht:
Vaata suuremalt