Tere tulemast!

Oleme munitsipaallasteaed, kus on 3 sõime-, 2 liit- ja 6 tavarühma.  Lasteaia tugevuseks on eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.
Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.
Lasteaed lööb kaasa programmis "Märka ja aita".


Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 11-rühmaline.
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.

2021/22 õppeaastal jätkame õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimisel rühmapõhiselt katsetusi projektõppe-meetodil, kus laps väärtustab ümbritsevat keskkonda, omandab tööoskusi ja üksteisega arvestamist.


Kui valverühm ei viibi Teie tuleku ajal õues, palun helistage mänguväljakute poolset uksekella VALVERÜHM.


UUDISED
Meie äge logopeed, personali näitetrupi dramaturg ja lavastaja Helje Möller on Tallinna aasta tugispetsialist 2021 ning "Eestimaa õpib ja tänab" aasta tugispetsialisti üks kolmest nominendist. Hiphiphurraa! Palju õnne!


1. septembril algas uus õppeaasta ka lasteaias. Tähistasime seda õues ühise "Terepäevaga"! Lastele tulid külla Anu, Sipsik ning Pipi.  Lastega koos tehti suurte mullide tegemise katset, tantsiti ja räägiti juttu. Sel õppeaastal on lasteüritustele oodata külla erinevaid raamatutegelasi, nii et jääme huviga ootama! Ilusat uut õppeaastat!
1. juunil tähistasime lasteaias lastekaitsepäeva. Osad rühmad võtsid osa 
II Tallinna lasteaeda laulupeost „Meie lapse laulupai“, kus video vahendusel Piip ja Tuut juhendamisel said lapsed üheskoos laulda.
Õues toimus lastekaitsepäeva ühistantsimine ja joonistamine teemal "Rõõmus laps". Magustoiduks sõid sellel päeval kõik lapsed jäätist.  • Kevad on saabunud lasteaeda!
Kevad on saabunud Kiikhobu lasteaeda, seda nii tuppa kui õue, väikeste ja suurte põue.Rühmades on kasvamas erinevad taimed – kurgid, kõrvitsad, tomatid ning mitmesugused lilled. Kui õige aeg on käes, leiavad nad koha peenardes ning kasvuhoones. Loodame, et kõrvitsasaak tuleb hea ning saame sellelgi aastal rõõmustada Tallinna Loomaaia elanikke!
Kevaditi on ikka kombeks õueala korda teha. Kui tavaliselt toimub üks suur õuekoristusõhtu koos lapsevanematega, siis sel aastal kohandasime talgud vastavalt võimalustele ning lapsevanemad tulid meile appi neile endile sobival ajal. Nii toimusid õuekoristustalgud hajutatult. Täname kõiki lapsevanemaid abi eest!
14. aprillil toimus lasteaias traditsiooniline õuesõppepäev. Seekord mängisid lapsed õues loodusbingot. Bingolehtedel olid pildid looduskeskkonnas olevatest esemetest, ilmastikunähtustest ja lindudest-loomadest, mida õuealalt otsima pidi. Väiksemad lapsed moodustasid meeskonnad koos õpetajate ja õpetajaabiga ning suuremad lapsed täitsid töölehti iseseisvalt lasteaia õueala uurides. Töölehel  oli kujutatud ka oravat, kes on lasteaia õuealal ringi jooksmas iga päev. Sel päeval olid nad aga justkui põnevuse mõttes peitu pugenud ning neid märgata õnnestus vaid vähestel. Otsimisrõõmu jätkus kõigile!Jalgades oli meil tantsulust ning soovisime oma tantsurõõmu jagada, seega kutsusime tantsima teisi Mustamäe lasteaedasid. Selle tarbeks saatsime neile video, kus juhendas tantsimist meie tegus liikumisõpetaja Marju. Tantsisime populaarse lastelaulu „Tantsukingad“ saatel. „Tantsukingade“ rütmis tiirlesid lasteaia õues ka volbrinõiad.  Ühtlasi tähistasime sellega rahvusvahelist tantsupäeva.  Suur tänu Kadaka, Lehola ja Vesiroosi lasteaedadele, kes meiega oma tantsulusti jagasid ning Airi Liiva´le, kes lubas meil lahkesti oma vahvat laulu kasutada.   • Tallinna Lasteaed Kiikhobu Covid-19 tõkestamise plaan
Tallinna haridusasutused on õppeaastaks valmis ka koroonaohuga arvestades. Kriisiplaani näidised ja juhendmaterjalid sündisid haridusameti eestvedamisel ja haridusjuhtide kaasabil ning on kooskõlas linna üldise kriisiplaaniga, mille valmimist koordineerib linna kriisimeeskond.

Tallinna Lasteaed Kiikhobu Covid-19 tõkestamise plaani leiad siit:


  • LAST LASTEAEDA TOOVAT ISIKUT LASTEAIA HOONESSE EI LUBATA.
Kui õpetaja ei viibi Teie tuleku ajal õues, vajutage rühma uksekella ja oodake. Lasteaia töötaja tuleb Teile välisuksele  vastu (viib lapse rühma/toob lapse rühmast). Seda nii hommikuti, lõunasel ajal kui ka õhtuti.


Erasmus+ rahvusvaheline projekt „A Little antenna“ Tallinna Lasteaias Kiikhobu
Perioodil 01.10.2018-30.09.2020 osales Tallinna Lasteaed Kiikhobu koos lasteaedaga Slovakkiast ja  Tšehhist  Erasmus+ projektis „A Little Antenna“. Projekti eesmärgiks oli laste keskkonna-alaste teadmiste rikastamine (teadlikkus keskkonnast meie ümber, sellega seotud probleemidest ja keskkonnakaitsest).  Projekti raames on lapsed külvanud seemneid, kasvatanud ja istutanud taimi ja aiasaadusi, koristanud koos vanematega lasteaedade õuealasid, rääkinud prügi sorteerimise vajalikkusest, õppinud ise prügi sorteerima, uurinud putukaid ja loomi, ehitanud putukahotelli, meisterdanud erinevatest jääkmaterjalidest.  Nad on õppinud paremini tundma looduskeskkonda meie ümber ning mõistma, kuidas iga inimene saab aidata kaasa sellele, et looduskeskkond meie ümber säiliks. Kõiki neid tegevusi saame jätkata ja teadmisi süvendada järgmistel aastatel. Lisaks on lasteaial nüüd suur kasvuhoone, kus järgmisel hooajal aiandusega jätkata.
Õpetajatele on projektis osalemine andnud võimaluse tutvuda kolleegide tööga teistes riikides ja täiendanud IKT-oskusi.  Juunis 2019 külastasid neli meie lasteaia töötajat partnerlasteaeda Slovakkias Rimavska Sobotas ning novembris 2019 külastasid kolm Kiikhobu lasteaia töötajat partnerlasteaeda Tšehhis Lysá nad Labem – Litolis. Külaskäigu raames tutvuti partnerlasteaedade igapäevaeluga – vaadeldi õppetegevusi, osaleti nendes koos lastega, mängiti lastega õues, käidi koos lastega väljasõitudel. Samuti tutvuti kohalike vaatamisväärsustega. Reisidelt saadud kogemusi ja teadmisi on õpetajad jaganud laste, lastevanemate ja kolleegidega.
Selle aasta juunis oleksid partnerlasteaiad pidanud külastama meie Tallinna Lasteaed Kiikhobu, kuid viiruse Covid-19 levik nurjas selle plaani. Oleksime väga tahtnud külalistele tutvustada oma lasteaeda, Tallinna Loomaaeda, Eesti vabaõhumuuseumi, Tallinna vanalinna. Lisaks oli plaanis tutvustada  ägedaid Mustamäe lasteaedu ja kaunist Tallinna linna. Selle asemel toimus kolmas rahvusvaheline kohtumine virtuaalselt, veebikohtumistena, igal hommikul perioodil 22.09.-25.09.2020. Lapsed kohtusid üksteisega veebi vahendusel, tantsisid ja laulsid koos ning esinesid üksteisele, küpsetasid erinevates riikides kaerahelbeküpsiseid, panid kokku riike tutvustavaid puzzlesid ja värvisid erinevate riikide lippe. Tutvustasime oma lasteaeda video vahendusel, jagasime ülevaateid vahepeal läbi viidud keskkonnaalastest tegevustest ning arutlesime hetkeolukorra ja nõuete üle erinevates riikides.

Meil on hea meel, et projektis osalesime  ja loodame, et sellistest rahvusvahelistest projektidest õnnestub meil ka tulevikus osa saada! projektist valmis ka kokkuvõttev TRÜKIS, millega on digitaalselt võimalik tutvuda.                   

                                        
               
Meie asukoht:
Vaata suuremalt