Lapse arengu hindamine
Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.

 

Lapse arengut jälgitakse õppeaasta jooksul regulaarselt, kokkuvõtted tegevuse tulemustest esitatakse-

·         arenguvestlusel lastevanematega, mille puhul täidetakse  kirjalikult väljatöötatud vorm;

·         koondhinnang tulemustest esitatakse 30 . aprilliks õppealajuhatajale

Laste arengut analüüsitakse ja hinnatakse järgmistest tegevustest lähtuvalt-

·         vaatlus-

o   kogutud andmed litreeritakse ja säilitatakse;

·         vestlus, intervjuu-

o   ankeetintervjuudes kasutatakse väljatöötatud vorme  (vt kaust laste arengu hindamine);

o   palju kõnelevad laste arengutasemest laste tööd- joonistused, taiesed, töövihikud, dokumendid jm. Seetõttu kogutakse laste tööd arengumappi, mis annab hea ülevaate tema arengu dünaamikast ja kajastab sisuliselt lapse individuaalse arengu lugu.