Tegevuskava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID 2016/2017 Õ-A.

 

Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda.  Iiri vanasõna

ME ELAME LÄÄNEMERE ÄÄRES

1.  Laps õpib tundma vett elukeskkonnana, sellega seotud loodus-, sotsiaalset- ja tehiskeskkonda, mõistab puhta vee tähtsust inimestele, loomadele ja taimedele.

2. Lapsevanema ja lasteaia personali koostöö toetab lapse individuaalsust, huvisid ja tegutsemistahet ümbritseva keskkonna mõistmisel ja avastamisel.
3. Lasteaia töötaja on avatud kaasaegsetele pedagoogolistele meetoditele ja rakendab neid õppe- ja kasvatusprotsessis.


   

 

TEGEVUSKAVA   
 

KUU

TEEMA

SEPTEMBER

Varasügis mere ääres ja merel

  

Õpimie õues mängides - vee reostamine, puhastamine. Säästlik tarbimine, vee hääled
Terepäev
Vanavanemate päev
Liiklus mööd maad ja merd
Sujuv üleminek lasteaiast kooli (loeng lastevanematele Arte Gümnaasiumi õppealajuhataja H.Mänd))
Mihklipäeva laat

Liikumisväljaku kasutamine vastavalt koostatud graafikule
Osavõtt õppeprogrammist Muraste Looduskoolis 5-7a 

OKTOOBER

Sügis mere ääres ja merel

 

 

Õpime õues mängides - sügisilmad, veelompide vaatlus, sügisene riietus, vihmavarjud, kummikud. Vee ringkäik looduses. Sügisene meri - tormid.
Leivanädal
Fantaasianäitus: Läänemeri ja mere kaldal - koostöös peredega mereteemalised pildid ja meisterdused erinevates tehnikates.
Osavõtt Nõmme Loodusmaja õppeprogrammist Pääsküla rabas 5-7 a 

NOVEMBER

Hilissügis mere ääres ja merel

 

 

 

Õpime õues mängides - sügisilmad, veeloikude, sademete vaatlus, looduse valmistumine talveks
Hingedepäev, hingedeaeg
Isade tööd ja tegemised
Perepäev koos isaga
Poistenädal koos poistepeoga

Mardi-kadri kaabu ja kübara pidu õues
Jõulukaartide valmistamine ja müük Kännukuke raamatukogus 
   
AS Tallinna Vesi loeng lastele vee puhastamisest 5-7a                    
 

DETSEMBER

Jõulud mere ääres ja merel

 

 

Õpime õues mängides - ilm ja ilmastikunähtused talvel, vee erinevad olekud. Loodus talvel, talvised tegevused õues, riietus.
Advendiküünalde süütamine saalis
Jõulupidu "Jõululugu õues" 

JAANUAR

Meremuinasjutt

 

   

Tähistame uue aasta saabumist
Kolmekuningapäev - jõulusaba hommik
Õpime õues mängides - katsed lume ja jääga, lumeskulptuuride valmistamine, ohutus talvisel ajal, muutused looduses.
Mereteemalised muinasjutud

VEEBRUAR

Talv mere ääres ja merel

 

 

Õpime õues mängides - ilm ja ilmastikunähtused talvel, talvised tegevused õues.
Luulekonkurss-veeteemalised luuletused
Sõbrapäev/väärtuskasvatus
Kodu/isamaalisus, rahvus
Vastlapäev
Eesti Vabariigi sünnipäeva kontsert- aktus

MÄRTS

Varakevad mere ääres ja merel. Teatrikuu

 

 

Õpime õues mängides - saabumas on kevad. Muutused varakevadel looduses, loomade, lindude, kalade, inimeste elus. Kevadveed, vetehääled
Emakeelepäev
Pätu rühma laste teatrietendus 
Lasteaia sünnipäevanädal 20.03.-24.03.
Avatud uste nädal lastevanematele.  20. märts - 24. märts 2016;
Lihavõtted
Liitrühmade teatrietendused; 

APRILL

Kevad mere ääres ja merel

  

Õpime õues mängides - ilmastik kevadel, ilmavaatlused, vee vajalikkus looduses
Naljapäev
06.04. Kevadkarneval "50 päeva lõpetamiseni" kooliminejatele
12.04. Õuesõppepäev
13.04. sõimelaste õuesõppepäev, koos sõpruslasteaedadega.
20.04. jüriööjooks - pereõhtu;tõrvikutega jooks ümber lasteaia.
Rahvastepalli võistlused Kiikhobu karikale (6-7 aastased lapsed)

MAI

Hiliskevad mere ääres ja merel

 

 

    

Õpime õues mängides - vee vajalikkus looduses, kevadtööd
Emade tööd ja tegemised
Perepäev emaga
Tüdrukutenädal koos tüdrukute peoga
Tervisenädal ja spordipäevad
Hoogtööpäevak - pereüritus- hoovi korrastamine;
Spordipäev ARTE VÄLEJALG
Lõpupeod
Väljasõidud, matkad. 

JUUNI, JUULI, AUGUST

Suvi mere ääres ja merel
Õpime õues mängides - suveilmad, merehääled, valguse ja toitainete tähtsus taimedele, loomadele
Lastekaitsepäeva tähistamine
Jaanipäeva tähistamine
Turvalisus veekogudes