Projektid ja Partnerid
Meie koostöö põhimõtted on:
Lasteasutus toetab lapsevanemat ja peret lapse koolivalmiduse kujundamisel, mis annab võimaluse lapsel koolis edukalt toime tulla
.
·                 Koostöös lastevanematega täidetakse õppekavas püstitatud õppe- ja kasvatustöö   eesmärgid.
·                 Õpetajad tutvustab sügisesel rühmakoosolekul, mis on lasteaia õppekava, rühma õppeaasta   tegevusukava, rühmas õppeaasta jooksul planeeritavat õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
·                 Lapsevanemal on võimalik tutvuda iganädalase õppe- ja kasvatustööga.
·                 Lapse arengu toetamiseks tehakse koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja  lugupidamisel.
·                 Õpetaja teavitab lapsevanemat lapse arengust ja loob võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja  kasvatusküsimustes.
·                 Rühma personal hoidub kriitilistest märkustest lapse oskuste kohta.
·                 Lapsevanem on oodatud osalema rühma õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisel ja ürituste  organiseerimisel ning läbiviimisel.
·                 Üks kord aastas viiakse lasteasutuses läbi lastevanemate rahulolu-uuring ja rühmasisene lastevanemate ootuste väljaselgitamine.
·                 Lapsevanem võib õpetaja poole pöörduda mistahes mure või rõõmuga.


Tallinna Lasteaed KIIKHOBU koostööpartnerid on:

Tallinna Haridusamet
Mustamäe Linnaosa Valitsus
Mustamäe Kultuurikeskus “Kaja”
Tallinna Ülikool
Tallinna Tervishoiukõrgkool
Kännukuke raamatukogu
Arte gümnaasium
Mustamäe Lasteloomingu Maja
Lehola KHK
Teised Mustamäe lasteaiad
Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR, kelle kordineerimisel on sel õppeaastal lasteaias vabatahtlik Lena Austriast.
Goethe Instituut, kelle kordineerimisel on sel õppeaastal lasteaias praktikandid Plöni ja Lübecki kõrgkoolidest.

Projekt “Märka ja aita!”

Lapsi, kes vajavad abi, on praegusel ajal meie ümber aina rohkem. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Laps ei saa valida vanemaid ega elu, mida nad talle pakkuda suudavad, kuid lastele võib ja peabki jääma võimalus käia koolis ja lasteaias. Ja mitte ainult käia, vaid tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi Märka ja aita!, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.
Öeldakse, et abistamiseks pole vaja mitte ühte miljonäri, vaid miljonit inimest, kes kõik annaks kasvõi ühe krooni. Sina võid olla üks nende hulgast.

Aitame kõik koos lapsi, kes vajavad abi!
Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB 10220109320011


LASTEKAITSE LIIDU PROJEKTI „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“ TUTVUSTUS


Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.

Eestis veab projekti MTÜ Lastekaitse Liit.