Projektid ja Partnerid
Lasteaia koostööpartneriks vabatahlike vastuvõtul lasteaias on Euroopa Solidaarsuskorpus ja MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR.




2018 aasta sügisest - 2020 sügiseni oli lasteaed osaline projektis "A Little Antenna". Projekti koordineeris Materska Skola Slovakkiast ning partneriteks olid Tallinna Lasteaed Kiikhobu Eestist ning Materska skola Dracek Lysa nad Labem Tšehhist. Projekti eesmärgiks oli suurendada laste teadmisi meid ümbritsevat keskkonnast, sellega seonduvatest probleemidest ning keskkonnakaitsest.
Projekti toetas SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.
       
Projekti raames toimusid külaskäigud Slovakkiasse ja Tšehhi. Eesti tutvustasime Covid-19 piirangute tõttu virtuaalselt.
 
2018 aasta oktoobrist on Tallinna Lasteaed Kiikhobu osalenud koos lasteaedaga Slovakkiast ja  Tšehhist  Erasmus+ projektis „A Little Antenna“ . Projekti eesmärgiks on laste keskkonna-alaste teadmiste suurendamine (teadlikkus keskkonnast meie ümber, sellega seotud probleemidest ja keskkonnakaitsest).  Projekti raames on lapsed külvanud seemneid, kasvatanud ja istutanud taimi, korjanud saaki, koristanud koos vanematega lasteaedade õuealasid, rääkinud prügi sorteerimise vajalikkusest, õppinud ise prügi sorteerima ehk õppinud paremini tundma looduskeskkonda meie ümber ning mõistma, et iga inimene saab aidata kaasa sellele, et looduskeskkond meie ümber säiliks. Samuti on lapsed saanud uusi teadmisi teistest riikidest. Õpetajatele on see lisaks andnud võimaluse tutvuda kolleegide tööga teistes riikides, parandanud inglise keele ja IKT-oskusi.
10.06.-14.06.2019 külastas meie lasteaia 4-liikmeline meeskond partnerlasteaeda Slovakkias Rimavska Sobotas. Külaskäigu raames tutvusime Matreska skola igapäevaeluga – vaatlesime õppetegevusi, osalesime nendes koos lastega, mängisime lastega õues, käisime koos lastega väljasõidul loodusparki ja istutasime taimi. Samuti tutvusime Rimavska Sobota linna ja selle lähiümbrusega ning eluoluga Slovakkias laiemalt. Saime uusi häid mõtteid erinevate käeliste tegevuste ning keskkonna-alaste tegevuste läbiviimiseks. Tundsime natuke kadedust, sest Materska skola kõigis rühmades olid smarttahvlid ja data-projektorid, millega igapäeva õppetegevusi ilmestada ja laste IKT-oskusi arendada. Samas tundsime rõõmu selle üle, et meil lasteaedades on olemas muusika- ja liikumisõpetajad, kes viivad läbi eesmärgistatud mitmekülgseid muusika- ja liikumistegevusi. Samuti oli väga tore kolleege paremini tundma õppida ning üheskoos meeskonnana oma riiki ja lasteaeda tutvustada.
25.11.-29.11.2019 külastas lasteaia 3-liikmeline meeskond partnerlasteaeda Tšehhis Lysa nad Labemis ning tutvus sealse lasteaia igapäevaeluga. Üksteisele jagati teadmisi erinevate riikide jõulude tähistamise traditsioonidest, osaleti ühistegevustes koos peredega, arutati projekti eesmärkide täitmise üle. Oli silmaringi laiendav koostöine kohtumine. 
01.06.-05.06.2020 ootasime partnereid endale külla, et tutvustada neile Kiikhobu lasteaeda ja siinset keskkonnaalast kasvatust. Samuti lootsime tutvustada külalistele Tallinna linna ja Eestit. Kahjus jäi külaskäik Tallinnasse Covid-19 piirangute tõttu ära, kuid selle asemel toimus virtuaalne koostöönädal, kus meie lasteaed sai enda tegevust tutvustada läbi vidosilla.



 Projekt “Märka ja aita!”
Lapsi, kes vajavad abi, on praegusel ajal meie ümber aina rohkem. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Laps ei saa valida vanemaid ega elu, mida nad talle pakkuda suudavad, kuid lastele võib ja peabki jääma võimalus käia koolis ja lasteaias. Ja mitte ainult käia, vaid tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi Märka ja aita!, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.
Öeldakse, et abistamiseks pole vaja mitte ühte miljonäri, vaid miljonit inimest, kes kõik annaks kasvõi ühe krooni. Sina võid olla üks nende hulgast.

Aitame kõik koos lapsi, kes vajavad abi!
Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB 10220109320011


LASTEKAITSE LIIDU PROJEKTI „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“ TUTVUSTUS

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.

Eestis veab projekti MTÜ Lastekaitse Liit.

Meie head koostööpartnerid:
Tallinna Haridusamet
Mustamäe Linnaosa Valitsus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Tallinna Ülikool
Tallinna Õppenõustamiskeskus
Rajaleidja
Kännukuke raamatukogu
Tallinna Arte Gümnaasium