Teenused ja Hinnad
Toiduraha,  ja osalustasu, soodustused, ruumide üür

 

  • Kviitungid toiduraha, osalustasu maksmiseks saate  e- meili teel või rühma õpetajatelt.
  • Maksmise tähtaeg on 14 kalendripäeva kviitungile märgitud kuupäevast. 
  •  Toidupäeva maksumus:  alates 01. 05. 2015:
    •  alla 3 a rühmas 1.60  (üks euro ja kuuskümmend senti);
    • 3-6 a rühmas 1.85  (üks euro ja kaheksakümmend viis senti).

Alates 10.07.2017 on lapse toidukulu päevamaksumus sõimerühmas 1,80 eurot ja aiarühmas 2,10 eurot.


Alates 01.01.2017  on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 57,34 eurot kuus.

 Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2015 käskkiri nr 1.-2/775  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

Toidusoodustuse taotlemine

- Toidusoodustuse saamiseks esitatakse direktorile sellekohane avaldus 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Avaldusele lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid. Soodustust on võimalik taotleda perel, kelle netosissetulek  ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot kuus. Toidusoodustuse määramise otsustab lasteaia hoolekogu.

 Osalustasu soodustuse taotlemine

- Osalustasu soodustuse saamiseks täidetav vorm ja lisainfo.

 Ruumide rentimine

Asutuses on võimalik rentida ruume lasteürituste, treeningute ja huviringide korraldamiseks.